Những việc cần làm khi bảo trì xe ô tô năm mới | Honda biên hòa

Những việc cần làm khi bảo trì xe ô tô năm mới

Bắt đầu năm mới tươi với danh sách kiểm tra bảo dưỡng xe. Không chỉ chăm sóc tự động định kỳ và bảo dưỡng giúp giữ cho xe của bạn an toàn và đáng tin cậy, nhưng nó giúp tiết kiệm tiền bạc và tình tiết tăng nặng. Infographic này sẽ giúp bạn hiểu những gì các mục cần được kiểm tra, hoặc là do bạn hay thợ máy của bạn, để xác định xem có cần bảo dưỡng trước khi nó trở thành một vấn đề lớn hơn.Car-Care-Annual-Checklist-Infographic

Hãy nhớ rằng, đây là một lịch trình dịch vụ nói chung và mỗi chiếc xe là khác nhau. Tham khảo ý kiến ​​của nhãn hiệu sở hữu của bạn cho khoảng thời gian bảo trì cụ thể.